Facebook   Twitter

Info

In 1954 was Wilhelmina er al direct bij!! Vanuit de gelijknamige buurtvereniging was bedacht dat onze buurt niet achter kon blijven bij dit nieuwe evenement en werd deelgenomen met het onderwerp " volkstuintje "; een door een paard getrokken platte kar!

Harry de Louweren en Wim Seerden waren de mannen van het eerste uur en al snel wisten zij meer mensen warm te krijgen. Samen met buurtschap Leenderweg zijn wij het enige buurtschap dat alle jaren heeft meegedaan. We bestaan dus al meer dan 50 jaar, en dat hebben we samen met de Leenderweg in 2002 groots gevierd met zowel een feest voor onze eigen buurt, als een feest voor de gehele corsogemeenschap!!

In het begin was het misschien nog te redden met enkele zaterdagmiddagen voor een handvol mensen, maar dat is het al lang niet meer. Al lange tijd is een buurtschap een serieuze club die het gehele jaar doorwerkt naar die ene dag. Eind oktober wordt het voorgaande jaar afgesloten, en in het eerste weekend van november wordt het thema voor het komende jaar bekend. Vanaf dat moment moet(en) de ontwerper(s) aan de slag en wordt de kring betrokkenen steeds groter.

Een buurtschap is ook veel meer dan alleen degenen die op zondag met de wagen meelopen. Er is een heel netwerk van betrokken mensen. Grofweg is een onderscheid te maken, maar heel vaak lopen verschillende lijntjes door elkaar heen.

Het hart word gevormd door de vereniging Buurtschap Wilhelmina. Sedert 1986 zijn wij een echte vereniging met rechtspersoonlijkheid. Kenmerk van een vereniging is dat er leden zijn en dat deze gezamenlijk de beslissingen nemen. Uit de leden is het bestuur gekozen om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Op dit moment hebben wij ongeveer 50 actieve leden en bestaat het bestuur uit 5 personen. Vanaf 16 jaar kunnen mensen officieel lid worden. De leden betalen geen contributie.

Daar omheen zijn er allerlei mensen die wij niet zouden kunnen en willen missen, maar voor wie het lidmaatschap (net) te ver gaat. Daar zitten oud-leden bij, maar ook mensen uit de buurt die op hun wijze en in hun tempo ieder jaar weer klaarstaan om hun steentje bij te dragen. Het kan gaan om prikken, maar ook om meehelpen in alleen de laatste weken, of juist andere karweitjes als plukken of collecteren.

Een andere belangrijke groep wordt gevormd door de sponsors. Een corsowagen kost een hoop geld en deze sponsors maken dat voor een groot deel mogelijk! Het is fijn te merken dat zij ons een warm hart toedragen, en we moeten dat omgekeerd ook niet vergeten. Ik verwijs naar de op deze site vermelde sponsors. Sponsoring is mogelijk in geld, maar ook in de vele soorten materialen en spullen die wij ieder jaar weer nodig hebben.

Tot slot, maar zeker niet in het minst, gaat het om onze buurtbewoners, en dat is eigenlijk iedereen die in de wijk Haagstraat / Antoniusstraat / Geenhovensedreef / Eindhovenseweg woont. Dit is "onze" wijk, en wij zijn "hun" buurtschap. Deze mensen komen ons helpen. Het meeste blijkt dit op corsozaterdag, want dan is het alle hens aan dek. Verder collecteren we huis aan huis in onze buurt en blijkt ook daar ieder jaar weer uit dat de verbondenheid wederzijds is.

Speciaal noemen we de kinderen. het doet ons goed te merken dat ook de jongere jeugd weer meer in het corso is geintererresseerd dan een aantal jaren geleden. Ze kunnen haast niet wachten tot het moment dat ze kunnen plakken. Hoogtepunt voor hen is de prikzaterdag waarin onze tent echt afgeladen vol zit met kinderen die komen helpen. Dat is dan wel een heksenketel, maar voor ons ook een enorme stimulans om dat zo te houden. Wij proberen ieder jaar de kinderen - al is het maar eventjes- op de wagen te laten prikken, maar in sommige jaren blijkt het gewoon niet mogelijk om dat in te passen.

 

s